Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony mdcars.com.pl przez MDCars Maciej Dziennik (dalej: „MDCars”).
 2. Administratorem danych jest MDCars Maciej Dziennik z siedzibą pod adresem W.Bełzy 45, 85-817 Bydgoszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEiDG , numer NIP 5542881873 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez MDCars.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez MDCarsa może skutkować niemożnością świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez MDCars, w zakresie danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.mdcars.pl.
 6. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
 7. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z usługi MDCars, chyba że okoliczność przeciwna wynika z Polityki Prywatności.

Przetwarzanie danych

 1. Cel przetwarzania:
  1. W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
   1. Świadczenie usług oferowanych przez MDCars
   2. Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 1. Przesyłanie newslettera
 1. Podstawa przetwarzania:
  1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. Twoja zgoda wyrażona w portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. Podanie danych:
  1. Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 3. Skutek niepodania danych.
  1. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
   1. brak możliwości zarejestrowania się na stronie internetowej.
   2. brak możliwości korzystania z usług MDCars.
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez MDCars.
 1. Możliwość cofnięcia zgody:
  1. w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Adres IP oraz pliki cookies

 1. MDCars jest uprawnione do gromadzenia danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na Urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym Urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.